MGH neemt deel aan de algemene ledenvergadering Belgitrans vzw

Op 8 juni jl. namen Geert (Bestuurslid Belgitrans) en Harald (Lid Belgitrans) deel aan de algemene ledenvergadering van Belgitrans vzw.
Op de agenda stonden de goedkeuring van de jaarrekening en een bespreking over de te nemen acties naar de toekomst toe.
Er werd ook een gastspreker uitgenodigd die een toelichting gaf over LinkedIn.
Deze vergadering vond plaats in de vergaderzalen van Autoworld in Brussel.
Nadien werd er een rondleiding in het museum georganiseerd en verkregen we een beter zicht op de geschiedenis van de auto.