Groot onderhoud van verwerkingsinstallatie van suikerbieten

Sector: Suikerindustrie

Project:  

• Groot onderhoud van verwerkingsinstallatie van suikerbieten
• Meerdere verschillende type kasten waaronder :
Flender SVO 400, SVAO 400 (2x), Cavex CUHA 250 (2x), SDO160(2x), Rexnord SFN94C.

Opdracht/uitdaging:

• Alle aangeboden kasten volledig nazien en zodanig reviseren dat deze gedurende meerdere bietencapagnes (lopend van september tot januari) probleemloos blijven draaien
• Strak tijdschema voor volledige revisie, om zodoende tijdig klaar te zijn voor proefdraaien van de fabriek voor de nieuwe bietencampagne

Aanpak:

• Vervangen van lagers en dichtingen
• Inspectie tandwielen, assen en carterboringen
• Indien nodig uitvoeren van extra werkzaamheden zoals het herstellen van ingelopen loopvlakken van dichtingen, bijslijpen van vertandingen, vervanging van tandwielen of assen.

Tijdsduur:

• 6 - 8  weken, sneller indien gevraagd.

Meerwaarde MGH:

• Alle verschillende tandwielkasten zijn binnen een kort tijdsbestek gelijktijdig gereviseerd, waardoor de kasten sneller zijn gemonteerd; Mede hierdoor is de fabriek eerder gereed voor proefdraaien.

Resultaat:

• Door de optimaal uitgevoerde revisies door MGH, neemt het aantal storingen tijdens de bietencampagne verder af, wat leidt tot minder productie- stilstand tijdens de verwerking van de bieten. Tevens  leidt dit tot  een verdere  kostenbesparing op onderhoud.